Истинският педагог е дошъл от „бъдещето“ и води смело своите ученици натам ​                                                                                                                         Шалва Амонашвили